شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "عبدالله لطیف پور" دارند.

22nd ژانویه 2016 نه تسلیم ونه ستیهندگی ۰
بعد ازاعلام نتایج بررسی صلاحیّت داوطلبان نمایندگی مجلس و رد صلاحیّت های گسترده , علی الععموم گرد یأس و دلمردگی و ناامیدی بر جان و روان بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی نشسته و عده ای با توجه به وضعیت پیش آمده تصور می¬کنند که انتخابات برای کاندیدا یا کاندیداهای خاصی ،مهندسی شده و دیگر کار تمام است و متاسفانه خواندن این آیه های یاس می¬تواند بر باورها و داوری¬های مردم عادی نیز تاثیر بگذارد . تسلیم زودهنگام در برابر آنچه اتفاق افتاده است و دست روی دست گذاشتن و منفعل بودن،علاوه بر اینکه باعث فرصت سوزی هایی هم می¬گردد خود به خود نتیجه¬ای را که مورد نظر و انتظار برخی از کاندیداهاست رقم می¬زند و رقابت را بی معنی کرده و در این میان ...

30th نوامبر 2015 مختصری در باب زنان و از رنج هایی که می برند ۱
خشونت و قساوت علیه زنان پیشینه¬ای بس دور و دراز دارد . غیر از دوران کوتاه و اولیه ی زندگی بشر که آن را دوران مادر- شاهی می¬گویند ،تاریخ حیات انسان متاسفانه مشحون است از بی رحمی و بی حرمتی و ظلم و شقاوت و قساوت نسبت به زنان و بانوان جامعه و با این وجود تواریخ عمومی به خاطر سلطه و اتوریته ی زبان مذکربر آن ها ، موارد بسیاری کمی از رفتارهای غیر انسانی و غیر اخلاقی با زنان را ثبت کرده اند اما همان مقدار کمی هم که به قلم کاتبان در آمده است تا حدودی عمق فاجعه را نشان می¬دهد . بعد از دوران روشنگری در غرب وتکامل عقل استقرایی بشر و رشد اندیشه های اومانیستی از یک طرف و ...

14th دسامبر 2014 از گذشته و امروز سقز ۰
این مطلب در سمینار "شاره که م سه قز" ارائه شده بود: « چاوه که م شاری سقز مدالبصر مه شغه لی نووره قه واره ی ده شت و ده ر وه سفی ئه و هه مووه سروشت و جوانییه نایی بو من نافیعی مه زهه ر مه گه ر » مرحوم دکتر علی شریعتی در مقدمه ی کتاب کویر می نویسند که «کویر تاریخی است که در صورت جغرافیا نمایان شده است » و من تصور می کنم این جمله ی قصار زیبا وصف الحال سقز هم می تواند باشد به خاطر این شهر هم در دل سوخته ی جغرافیای خود ،تاریخی بزرگ و پرافتخاررا پوشیده دارد . از تاریخ وگذشته ی سقّز سخن ها گفته اند امّا هنوز سخن ها ...

21st فوریه 2014 زبان کردی باید به زبان زندگی تبدیل شود ۲
زبان کردی باید به زبان زندگی تبدیل گردد و وارد تمام بازی های زبانی شود و نه اینکه فقط زبان شعر و مذهب باشد ـ هرچند در اصل به قول یکی از شعرای غربی « زبان به کمک شعر برخاسته و به راه افتاده است» باید آموزش زبان مادری از مدارس ابتدایی شروع شود و نمرات درس در کارنامه و پایان ترم و معدل دانش آموز تاثیر داشته باشدد .