شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "عبداله ستوده" دارند.

23rd مارس 2016 مردی با کوله باری از تجربه و افتخار ۰
شارنیوز این بار سراغ مربی پر افتخار کشتی در سقز رفته است. کمتر سقزی ای هست که نام "عبدالله ستوده" برایش آشنا نباشد. کسی که در تمام طول مصاحبه احساس نمی‌کنی هیچ موردی برای نگرانی داشته باشد، برعکس تا دلت بخواهد در صورتش آرامش خاطر وامیدواری موج میزند، بدون هیچ ملاحظه ای از علایقش می گوید و از مدیران ورزشی انتقاد می کند و حتی برای مخفی کردن ناراحتی اش از وضعیت اکنون کشتی سقز تلاشی نمی کند. برای پی بردن به رمز و رازموفقیت های وی تنها کافی است به آلبوم های متعددش که از سال ۴٨ مشغول به جمع آوری آن شده نگاه کنیم. رازی اگر باشد، همین جاست؛ لابه لای همین عکسها و خاطرات و حتی تکه هایی از روزنامه های وقت مربوط به موفقیت های خودش و شاگردانش....