شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۸/۰۲/۱۳۹۶

مطالبي که برچسپ "عزیز ویسی" دارند.

۳۰ام آبان ۱۳۸۷ شفا یا مرگ .یکی برای من ۷
این صبح زود از خواب بیدارشدن یکی از بزرگترین مشکلات زندگی من است.