شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "علی دایی" دارند.

5th ژوئن 2008 آنچه گذشت… ۰
علی دایی با تیم ملی چه نکرد؟ بازی ایران و امارات با نتیجه صفر –صفر به پایان رسید تا سریال کارهای نامشروع علی دایی با تیم ملی تکمیل شده باشد. به گفته ی حاضران کنار نیمکت،او که در سرتاسر بازی شخصی موسوم به فلدوسی پول را مورد عنایت قرار می داد،داوری را علت نتیجه ی ضعیف بازی دانست و به خبرنگاران گفت:"تقصیل من نبود،ما می خواستیم 4-4-4 بازی کنیم ولی چون داولی با اونا بود نذاشتن بیشتل از 11 تا بازی کن ببلیم تو و خلاصه مساوی شدیم،بنده از این تیلیبون به اون فلدوسی پولِ ... می گم مساوی از برد[1] خیلی هم خوبه، باز نله منو تو اون بلنامه نودِش تخلیب نکنه ها ... " که در آن لحظه به علت قطع شدن برق( به خاطر جیره بندی)، خبرنگاران قادر به ضبط ادامه صحبت های دایی نشدند. و ما غار نشین می ...