شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۱/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "عه لی عابدی" دارند.

21st اکتبر 2009 علی عابدی و گزارشی از زندگی این روزهایش ۲۵
علی عابدی در بخش اول گفتگو با شارنیوز از دیدگاه خود نسبت به وضعیت فعلی موسیقی گفت و آن را بسیار نگران کننده توصیف کرد. اما عابدی در بخش دوم گفتگو، ما را در جریان فعالیت های اخیر هنری اش قرار می دهد . توضیح اینکه این مصاحبه در منزل شخصی عابدی صورت گرفت اما برای تهیه عکس ها وی را به دفتر شارنیوز دعوت کردیم.