شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "عکس های زمستانی" دارند.

۲۴ام دی ۱۳۸۶ 47 قطعه عکس زیبا از سطح شهر سقز بعد از بارش اولین برف زمستانی ۱
47 قطعه عکس زیبا از سطح شهر سقز بعد از بارش اولین برف زمستانی - زمستان 86-عکاس : شه مال مرتضایی...