شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "عکس" دارند.

28th نوامبر 2014 سقزبه رنگ پاییز ۰
عکس هایی زیبا از محیط اطراف پارک کوثر و "چه م" سقز که بعد از ماه ها دوباره آبگیری کرده و طراوتی خاص به محیط اطراف بخشیده است.  

1st ژانویه 2010 سقز از نگاه دوربین یک همشهری ساکن هلند ۱۹
چندی قبل یکی از همشهریان ساکن هلند به سقز بازگشت که ره آورد این سفر برای شارنیوز عسهایی بود که ایشان از گوشه و کنار شهر تهیه کرده بودند. عکسهای زیر بخشی از عکسهایی است که خانم ایلناز سلطانی تهیه و در اختیار ما قرار داده است....