شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۳/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "عکس" دارند.

۷ام آذر ۱۳۹۳ سقزبه رنگ پاییز ۰
عکس هایی زیبا از محیط اطراف پارک کوثر و "چه م" سقز که بعد از ماه ها دوباره آبگیری کرده و طراوتی خاص به محیط اطراف بخشیده است.  

۱۱ام دی ۱۳۸۸ سقز از نگاه دوربین یک همشهری ساکن هلند ۱۹
چندی قبل یکی از همشهریان ساکن هلند به سقز بازگشت که ره آورد این سفر برای شارنیوز عسهایی بود که ایشان از گوشه و کنار شهر تهیه کرده بودند. عکسهای زیر بخشی از عکسهایی است که خانم ایلناز سلطانی تهیه و در اختیار ما قرار داده است....