شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۹/۰۷/۱۴۰۰

مطالبي که برچسپ "غبار و گرد" دارند.

4th جولای 2009 گرد و غبار شدید سقز را فرا گرفت ۰