شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "فاضلاب" دارند.

21st سپتامبر 2014 نگرانی های مجدد از سلامت آب شرب سقز ۸
این روزها همه نگران وضعیت بحرانی آب هستند و همچنان بخشهایی از شهر در ساعاتی از روز یا آب ندارند یا فشار آن چنان کم است که نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. این درحالی است که اداره آب و فاضلاب سقز تمامی نیروهای خود را بسیج کرده است تا منابع موجود را به بهترین شیوه در اختیار شهروندان قرار دهد. اما شارنیوز اطلاع یافته است تنها مشکل سیستم آب و فاضلاب سقز کم آبی این روزهای شهر نیست و موارد نگران کننده دیگری نیز وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیقی که شارنیوز به عمل آورده است فاضلاب سقز در 4 نقطه وارد رودخانه سقز می شود و به همراه آب رودخانه پشت سد جمع شده و از آنجا به لوله های آب شهری منتقل می شود. البته این به معنای آلوده بودن آب شرب بر اثر ...