شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "فرماندار سقز،فرماندار" دارند.

۲۸ام آذر ۱۳۸۸ اجرای 18 طرح عمرانی در بخش مرکزی ۱
فرماندار:امسال براي طرح‌هاي عمران و آباداني بخش مركزي بيش از 20 ميليارد ريال اعتبار اختصاص مي‌يابد.اين اعتبار براي اجراي 18 طرح عمراني هزينه خواهد شد.

۱۱ام مهر ۱۳۸۸ ادعای فرماندار سقز ۵
فرماندار سقز معتقد است 90 درصد طرح‌هاي سال 87 سقز پیشرفت فیزیکی داشته است.