شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "فرهنگستان زبان فارسی" دارند.

21st فوریه 2014 زبان کردی باید به زبان زندگی تبدیل شود ۲
زبان کردی باید به زبان زندگی تبدیل گردد و وارد تمام بازی های زبانی شود و نه اینکه فقط زبان شعر و مذهب باشد ـ هرچند در اصل به قول یکی از شعرای غربی « زبان به کمک شعر برخاسته و به راه افتاده است» باید آموزش زبان مادری از مدارس ابتدایی شروع شود و نمرات درس در کارنامه و پایان ترم و معدل دانش آموز تاثیر داشته باشدد .