شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۵/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "فنی و حرفه ای" دارند.

۵ام اسفند ۱۳۸۷ آمار مرکز فنی و حرفه ای سقز ۰
مدیر کل فنی و حرفه ای کردستان: اعتبار اختصاص یافته به مرکز فنی و حرفه ای سقز 136 ميليون تومان بوده است که به آموزش يك هزار و 871 نفر خواهر و برادر در 10 رشته مختلف اختصاص داده شد