شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "فیلتر" دارند.

3rd می 2009 دوستعلی یا دوست علی-حاشیه اخبار ۱
بیش از یک ماه قبل هیات دولت به کردستان سفر کرد و دبیر هیات دولت -آقای دوستعلی- هم به سقز آمد.صرفه نظر از اینکه تا پیش از حضور ایشان کسی اصولا نام دبیر هیات دولت را نمی دانست اتفاق حاشیه ای جالبی هم روی داد. کسانی که پلاکارد های خیر مقدم را نوشته بودند نام ایشان را دو کلمه جدا از هم یعنی "دوست علی" نوشته بودند که بازرس وِیژه به این نکته ایراد گرفت و همه پلاکاردها شب قبل از سفر مجددا نوشته اما این بار سر هم و مورد نظر هیات دولت یعنی "دوستعلی" ! به نظر می رسد در این ایام انتخابات دولت پروژه موفق قابل قبولی ندارد که به عنوان کارنامه به مردم اعلام کند اگر تا دیروز از کلنگ زنی پروژه هایی چون فرودگاه، کنار گذر و ... یا دانشگاه دولتی، کارخانه سیمان صحبت می شد ...