شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۱۱/۱۳۹۶

مطالبي که برچسپ "قاجار" دارند.

۱۵ام بهمن ۱۳۸۷ اسماعیل پاشایی و بازی در سریال “فصل مقاومت” ۳
اسماعیل پاشایی هنرمند قدیمی تئاتر سقز، در حال بازی در سریالی تاریخی به نام "فصل مقاومت" است.