شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "قاچاقچیان" دارند.

5th سپتامبر 2009 سقز شب متشنجی را پشت سر گذاشت ۶
شب گذشته سقز برای ساعاتی و به بهانه های مختلف متشنج بود که با حضور نیروی انتظامی اوضاع به حالت عادی بازگشت. به گزارش شارنیوز درگیری  روز جمعه نیروی انتظامی با قاچاقچیان موجب کشته شدن یکی از قاچاقیان شد که تجمع سایر قاچاقچیان در اعتراض به این مسئله  در مقابل اداره اگاهی  سقز خساراتی به خودرو های انتظامی حاضر در محل وارد آمد. نیروی های انتظامی سقز بعد از مدت کوتاهی کنترل اوضاع را در دست گرفته و خیابان های منتهی به بیمارستان و اداره آگاهی را مسدود کرد. از طرف دیگر جمعی از جوانان که معمولا این شب ها در میدان مادر اقدام به انجام حرکات نمایشی با خودرو های خود می کنند با توجه به مشغولیت نیرویهای انتظامی در نقطه دیگر از فرصت استفاده کرده و برای ساعاتی در اطراف این میدان مشغول ویراژ دادن شدند. نیروی انظامی بعد از ساعاتی به ...