شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۱/۰۵/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "قاچ و قول" دارند.

۲۴ام آبان ۱۳۸۷ کذر مردم از رودخانه سقز در پاییز ۰