شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "قبض تلفن" دارند.

24th دسامبر 2008 عدم تحویل قبض برق ۰
توزیع نشدن قبض های تلفن ثابت بین خانواده ها در مناطقی از شهر از جمله بلوار کردستان موجب مشکلاتی برای خانوارها شده و قطع ناگهانی تلفن ها را بدنبال داشته است.