شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۳/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "قبض تلفن" دارند.

۴ام دی ۱۳۸۷ عدم تحویل قبض برق ۰
توزیع نشدن قبض های تلفن ثابت بین خانواده ها در مناطقی از شهر از جمله بلوار کردستان موجب مشکلاتی برای خانوارها شده و قطع ناگهانی تلفن ها را بدنبال داشته است.