شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "قبض گاز" دارند.

2nd فوریه 2016 انتخابات، قبض های گاز و تداوم مهربانی ۰
سقز روزهای پر هیجان قبل از انتخابات را می گذراند اگرچه این هیجان می توانست بسیار بیشتر از آنچه اکنون هست باشد اگر ... اما در کنار محافل متعدد و پرتعداد انتخاباتی اتفاقات دیگری هم در گوشه و کنار شهر می افتد که سعی می کنیم در چند بند نگاهی به آنها بیندازیم. * بعد از چند هفته هوایی بهاری در اولین ماه زمستان، بهمن ماه با سرمای طاقت فرسایی از راه رسید و چند روزی به همین منوال ادامه یافت. اگرچه از میزان برودت هوا کاسته شده اما این بار قبض های گاز بود که لرزه بر اندام ها انداخت و تقریبا همه را شوکه کرد. برای خیلی ها رکورد های جدیدی ثبت شد و مبالغ بالایی در قبض ها خودنمایی کرد. این وضعیت اعتراض هایی را هم به دنبال داشت و شرکت گاز سقز مملو از شهروندانی شد که ...