شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۱/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "قسه زل" دارند.

4th نوامبر 2009 دلتنگی های یک فیلسوف-شهربان ۱۰
بنده صاحب يك فروند خواهرزاده مي باشم كه از بد حادثه و شانس بد باباي خواهرزاده ، خيلي از محاسنش به بنده كه دايي بلامنزعش باشم رفته است. اسم اين خواهرزاده پارسا مي باشد كه اين خصوصيت يعني پارسا بودن به دلايل عجيبي نه در ايشان موجود مي باشد و در دايي شان.يكي از بارز ترين خصوصياتي كه به طرز چشمگيري همگان آن را به دايي نسبت مي دهند" قسه زل" بودن پارسا خان است. مثلا وقتي مادرش با فشار هرچه تمام تر سعي دارد اورا از پاي ماهواره بنا به دلايل شرعي و اخلاقي بلند كند وبه رختخواب ببرد كه بخواباند وقتي كه پارسا مي گويد: مامان هنوز كه چيزي نشان نداده ، چرا بخوابم؟ مادرش در جواب مي گويد خاك توسرت حقا كه به داييت رفتي!البته بنده از همان اوايل ‍ژن هاي فيلسوفي و نازك طبعي ...