شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "كاوه آهنگر" دارند.

۳۰ام مهر ۱۳۹۳ نقدي بر نمايش سفر زمان ۰
"سه‌فه‌ري زه‌مان" يا "سفر زمان" عنوان تئاتري به زبان كُردي است كه در روزهاي اخير شاهد اجراي آن در تالار مجتمع فرهنگي بوديم. اين اثر تحت عنوان فرعي بيگ‌بنگ2 در ادامه نمايش بيگ‌بنگ1 تهيه و كارگرداني شد. اين اثر به كارگرداني خانم حميده ميرزايي و محصول كارگاه تئاتر كودك و نوجوان شهر سقز است. تماشاي اين تئاتر بهانه‌اي شد تا نگارنده علاوه بر پرداختن به نقد اين نمايش، ابتدا اندكي از دغدغه‌هاي اجتماعي و فرهنگي براي بسترسازي اين گونه‌ي تئاتري را نيز مد نظر قرار دهد. بي‌گمان يكي از دلائل عمده‌ي اُفول هنر تئاتر به صورت عام و تئاتر كُردي به صورت خاص، عدم آموزش و پرورش هنرجويان و مخاطبين اين هنر از سنين كودكي و نوجواني‌ است. فارغ از دلايل سخت‌افزاري و سيستماتيك و نبود امكانات در مقايسه با مراكز استاني و كشوري، نمي‌توان از كم‌كاري ...