شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "لامپ" دارند.

۲۶ام مرداد ۱۳۸۸ کوچه ها تاریکن، لامپها شکستن-شهربان ۵
شاید در نگاه اول فکر کنید یک بچه ی تخس با دارلاستیق( تیرو کمان) خود این لامپ ما را با خاک کوچه یکسان نموده است.چرا؟ چون احتمالا یکی از سرگرمی های خودتان در ایام طفولیت این بوده است ولی اشتباه می کنید چون دیگر این روزها با psp و ps3 و اینا کسی با دار لاستیق حال نمی کند.