شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "لگزی" دارند.

20th آگوست 2009 يک ميليون بچه ماهی در سد لگزی سقز ۱
مدير امور آبزيان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از رهاسازی يک ميليون قطعه بچه ماهی در پشت سد لگزی شهرستان سقز خبر داد. رحمان ميرزايی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين رهاسازي در راستاي بازسازی ذخاير آبزی و همچنين افزايش توليد ماهی در واحد سطح انجام شده است. وي با اشاره به اين که مقدار بچه ماهی رها شده از خانواده کپور ماهيان و با ميانگين وزن 80 گرم است گفت: رهاسازی از 21 مرداد ماه آغاز شده است. وي هدف از رهاسازی اين مقدار بچه ماهی را علاوه بر بالا بردن توليد در واحد سطح ، افزايش ضريب بازماندگی ذکر کرد و گفت: بچه ماهيان فوق در ارديبهشت ماه سال جاری با ميانگين وزن 10 گرم در مرکز حد واسط گرديگلان رها سازی و بعد از سپری شدن مدت زمان مذکور و رسيدن به وزن 80 گرم ...