شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۱/۰۲/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "ماموستا نجم الدین رحیم زاده" دارند.

۱۹ام دی ۱۳۸۷ ماموستا نجم الدین رحیم زاده دار فانی را وداع گفت ۳