شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۶/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "ماموستا نجم الدین" دارند.

۱۹ام دی ۱۳۸۷ ماموستا نجم الدین رحیم زاده دار فانی را وداع گفت ۳