شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مجلس" دارند.

12th آگوست 2009 ستاد های شما به ستاد های ایجاد رعب و وحشت تبدیل شده است ۲۲
فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه دقایقی پیش نطق میان دستور خود را در مجلس ایراد کرد که به انتقاداتی صریح از عملکرد دولت در کردستان اشاره و سخنرانی احمدی نژاد در مراسم تنفیذ و تحلیف را به چالش کشید. این سخرانی به طور مستقیم از رادیو مجلس پخش شد. متن کامل اولین نطق حیدری در دور دوم نمایندگی اش به شرح زیر است: نطق میان دستور فخرالدین حیدری نماینده مردم شریف بانه و سقز به نام یزدان پاک خداوند منان را شاکرم که عنایت فرمودند تا باری دیگر بتوانم در جایگاه نمایندگی مردم محروم سقز و بانه ایفای وظیفه نمایم و از مردم عزیز شهرها و روستاهای سقز و بانه که برای بار دوم به اینجانب اعتماد نمودند سپاسگزارم و امیدوارم با توکل به خداوند بتوانم التیام بخش دردی از دردهای ...