شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "محمد قدیمی" دارند.

24th نوامبر 2015 آثار خوشنویسان سقزی از شعر شاعران سقزی ۲
شهرام شمسی و اسعد قدیمی از اساتید خوشنویسی سقز در آخرین نمایشگاهی که از آثار خود برگزار کرده اند، به سراغ شعر شاعران سقزی رفته اند و برخی از بهترین اشعار آنها را خوشنویسی کرده اند. این نمایشگاه امروز در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد سقز افتتاح شد. عکس هایی از این تابلو ها را در ادامه ببنید.           اسعد قدیمی - شهرام شمسی