شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "محمد نافع علایی نیا" دارند.

2nd ژانویه 2016 قطار اصلاحات ۳
1 – نقل است که پیامبر اکرم (ص) در اوایل دعوت خود این دعا را بارها برلب می راند که : پروردگارا دین اسلام را با ایمان آوردن یکی از دو نفر : عمر ابن خطاب و عمرو ابن هشام (ابوجهل) یاری بفرما . واین در حالی بود که آن دو نفر از سرسخت ترین و تواناترین دشمنان اسلام بودند . و پرواضح است که این دعا در حق حضرت عمر ابن خطاب مستجاب گردید و این دشمن سرسخت دین بعدها بانی گسترش فوق العاده اسلام شد ، و جالب اینکه سابقون اسلام از ایمان آوردن وی نه تنها ناراحت نشدند ، بلکه از صمیم قلب خوشحال گردیدند . و البته ایشان نیز هیچگاه خود را برتر از سابقون اسلام ندانست و سابقون اسلام نیز هیچگاه توانائیهای وی را به علت تاخیر در ورود به دین اسلام به نسبت آنها ...