شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "محمد کیخسروی" دارند.

23rd مارس 2016 یادی از مرحوم “محمد کیخسروی” ۳
تک تک ما سرانجام، روزی داوری خواهیم شد. مهم این است که چقدر زندگی کرده‌ایم، نه چقدر زنده بوده‌ایم. چقدر بخشیده‌ایم، نه چقدر داشته‌ایم. چقدر خوب - صرفاً خوب - بوده‌ایم، نه چقدر بزرگ جلوه کرده‌ایم.((ویلیام آرتور وارد)) سرانجام در تاریخ بیست و هشت بهمن ماه ۱۳۹۴ در سن شصت و چهار سالگی دیده از جهان فرو بست. این جمله خبری ساده، از مرگ می گوید. هنوز نمیدانیم باید غمگین بود و گریه کرد یا بی خیال و گاهی حتی سرخوش از بیخش گذشت؟ ظاهرا برای از نو بدنیا آمدن ابتدا باید مرد و زبان راوی را روی موج سوم شخص تنظیم کرد. حالا وقت داوری است. هیچ کس خبری محتوم از جهان جاودانگی ندارد. آدم های شهر، همان ها که روزی همسایه، دوست و همراهش بوده اند از او اینگونه می گویند: کاک محمد کیخسروی، ...