شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مدال" دارند.

21st نوامبر 2009 کسب 8 مدال قهرمانی توسط کشتی گیران سقزی ۰
رییس هیات کشتی سقز از کسب 8 مدال قهرمانی توسط کشتی گیران سقزی در سالجاری در مسابقات کشوری خبر داد و گفت : کشتی سقز در تمامی رده های سنی در 4 سال اخیر در استان رده اول را داراست.