شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "مدیرکل درمان تامین اجتماعی" دارند.

۲۵ام فروردین ۱۳۹۴ چالش تامین سلامت در تامین اجتماعی ۷ دکتر فولادی در حال بازدید از بیمارستان تامین اجتماعی
بیمارستان تامین اجتماعی سقز مشکلات فراوانی دارد، علی رغم تلاشی که پرسنل برای ارائه بهترین خدمات به حدود 100 هزاربیمه شده انجام می دهند، کار اساسی لازم است تا اوضاع آن متناسب با توقعات بیمه شدگان شود. دکتر فولادی مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان کردستان به سقز آمد و با خود دو دستگاه آمبولانس و چند خودرو سواری اداری برای این بیمارستان به ارمغان آورد. فرصتی دست داد تا مهمترین مشکلات بیمارستان تامین اجتماعی سقز را با او درمیان بگذاریم و برنامه هایش را برای برطرف کردن این مشکلات جویا شویم.    یکی از بخش های بیمارستان تامین اجتماعی که فاقد استانداردهای لازم و متعارف است بخش کودکان این بیمارستان است که تا به حال چند بار هم اعتباراتی برای ارتقاء آن درنظرگرفت شده که متاسفانه جذب نشده مشکلات کماکان باقی است. ممکن است ازبرنامه هایتان برای استاندارسازی این بخش بگویید؟  ...