شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۰/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "مراسم روز دانشجو" دارند.

۴ام دی ۱۳۸۷ روز دانشجو با رقص و آواز فراوان در سقز برگزار شد ۱
httpv://www.youtube.com/watch?v=oCFAQ3OUTnE

۱۷ام آذر ۱۳۸۷ داشنجو* روضت مبارک ۳
در ثانی عده ای معلوم الحال و مشکوک الهویه سعی دارند به طرق غیر قانونی این روز را به 18 تیر ارتباط دهند که انها باید حالا حالا ها قطعنامه صادر کنند تا قطع نامه دانشان بترکد(این اصطلاح به تازگی وارد ادبیات فارسی شده و مترادف با کشک سابیدن می باشد)