شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مراسم روز دانشجو" دارند.

24th دسامبر 2008 روز دانشجو با رقص و آواز فراوان در سقز برگزار شد ۱
httpv://www.youtube.com/watch?v=oCFAQ3OUTnE

7th دسامبر 2008 داشنجو* روضت مبارک ۳
در ثانی عده ای معلوم الحال و مشکوک الهویه سعی دارند به طرق غیر قانونی این روز را به 18 تیر ارتباط دهند که انها باید حالا حالا ها قطعنامه صادر کنند تا قطع نامه دانشان بترکد(این اصطلاح به تازگی وارد ادبیات فارسی شده و مترادف با کشک سابیدن می باشد)