شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مرغداران" دارند.

24th مارس 2016 سونامی که مرغداران گوشتی سقز را زمین گیر کرد ۱
بر اساس آمار رسمی سایت وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۳ در کشور ۲۰۰۷۸ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت تولید ۳۷۰ میلیون و هفتصد و یازده هزار قطعه مرغ در هر دوره جوجه ریزی وجود داشته است . مرغداریهای گوشتی کشور در یک سال،  ۱ میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۸۴۴ هزار    قطعه ظرفیت جوجه ریزی داشته اند و چنانچه میانگین هر قطعه مرغ زنده را  ۲ و نیم  کیلوگرم محاسبه کنیم و میانگین تلفات مرغداریها را در سطح کشور ۱۰% منظور نماییم ، در سال ۱۳۹۳ بیش از ۳ میلیارد و ۳۳۶ میلیون  کیلوگرم مرغ زنده در کشور تولید گردیده و با احتساب ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور ، تولید سرانه هر نفر ۴۱ کیلوگرم بوده است. به استناد سایت رسمی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۳ مصرف سرانه کشور ۲۵ کیلوگرم بوده است بنابراین سرانه تولید ...