شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۵/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "مسجد جامع" دارند.

۱۵ام بهمن ۱۳۹۲ زمستان پر برکت ۰

۳۱ام مرداد ۱۳۸۸ سقز از زاویه دیگر ۰

۱۹ام اردیبهشت ۱۳۸۸ نمایی کوهستانی از شهر ۰

۱۷ام بهمن ۱۳۸۷ مسجد جامع از زاویه ای دیگر ۰

۸ام آبان ۱۳۸۷ مسجد جامع در یک روز پاییزی ۰