شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مسجد جامع" دارند.

4th فوریه 2014 زمستان پر برکت ۰

22nd آگوست 2009 سقز از زاویه دیگر ۰

9th می 2009 نمایی کوهستانی از شهر ۰

5th فوریه 2009 مسجد جامع از زاویه ای دیگر ۰

29th اکتبر 2008 مسجد جامع در یک روز پاییزی ۰