شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مسجد دومناره" دارند.

20th اکتبر 2009 انحراف مناره غربی مسجد دومناره و احتمال تخریب کامل آن ۱۶
انحراف حدود  30 سانتی متری  مناره ضلع غربی مسجد دو مناره به طرف کوچه غربی مسجد روز به روز بیشتر شده و و ترک های بزرگی را در سقف و دور قوس های این مناره ایجاد کرده است همچنین آجرها و تزیینات دور مناره خرد شده و به تدریج پایین می ریزند. به گزارش شارنیوز: وضعیت فعلی این مسجد تاریخی سقز به شکلی که در صورت عدم حضور اساتید سازمان میراث فرهنگی و عدم اقدام به ترمیم، روند انحراف مناره غربی کماکان ادامه یافته و در آینده شاهد افتادن کامل آن خواهیم بود. از طرف دیگر نحوه مرمت قسمت سرویس بهداشتی حوزخانه این مسجد هم انتقاد صاحب نظران را به دنبال داشته است چرا که استفاده از حوض خانه دلنشین و زیبای مسجد مستلزم عبور از فضای سرویس های بهداشتی است. در ضمن در بازسازی سرویس های بهداشتی از محصولات جدید یعنی ...

18th اکتبر 2009 نگاهی جامع به مسجد تاریخی دومناره سقز ۱۷
مسجد دومناره ی سقز واقع در محله ای میان قلعه سقز و در دامنه ی یگانه تپه تاریخی داخل شهر یعنی نارین قلعه و در واقع در بافت قدیم شهر در خیابان امام خمینی و در پشت حسینیه ی سقز قرار دارد .این مسجد در محیطی آزاد ساخته شده و از هر چهر طرف باز است .از طرف شمال به یک کوچه ی سه متری محدود به تپه ی قلعه قدیم نارین قلعه و خیابان امام و از طرف جنوب به محوطه ی باز حوضخاته راه دارد.در جهت غرب به یک گذرگاه چهار متری و از طرف شرق نیز به یک کوچه ی یک متری محدود است این مسجد در سال 1380 با شماره ی ثبتی 2600 جزو آثار ملی کشور به ثبت رسید

12th اکتبر 2009 عکس هایی از مسجد دومناره سقز ۳