شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مسکن فرهنگیان" دارند.

30th نوامبر 2014 جوابیه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ۰
به نام خدا مدیر مسئول محترم سایت شار نیوز ضمن عرض سلام ، در اجرای قانون مطبوعات مبنی بر محفوظ بودن اعلام پاسخ افراد حقیقی و حقوقی به مطالب مندرج در نشریات و لزوم درج آن در همان نشریه موارد زیر به حضور ایفاد می گردد ،مستدعی است نسبت به نشر آن در آن سایت محترم اقدام گردد. سایت شار نیوز که علی الاصول و بر اساس رسالت رسانه ای خود می بایست نسبت به نشر مطالبی اقدام نماید که یا توسط خبرنگاران خود تهیه می گردد و یا با بهره گیری از مستنداتی باشد که فاقد هرگونه شک و شبهه وصرف ادعای افرادی باشد که خواسته یا ناخواسته در صدد تشویش اذهان بخشی از اعضای جامعه و جنجال آفرینی های بی نتیجه باشد و با هر وسیله ای در صدد جذب مخاطب ...