شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مشاور فرماندار" دارند.

8th سپتامبر 2013 مشاوران فرماندار معرفی شدند ۱
در آخرین روزهای ماموریت فخری در سمت فرمانداری سقز، وی مشاورانی در حوزه های مختلف معرفی کرد که بدین شرح اند: اقتصادی و سرمایه گذاری سید حامد حیدری، مشاور بانوان خانم سعادت صالحی ، جوانان پرویز میری ، عمران ضیاالدین نعمانی و رشید غفوری به عنوان مشاور در امور بازرگانی و اصناف