شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مشروطه" دارند.

15th جولای 2015 یادی از مشروطه خواه سقزی؛ قاضی ملا محمد کریم متخلص به ‘کوثر’ ۱
شهرستان سقز که به شهر فرهنگ و هنر معروف و زبانزد عام و خاص است دارای فرهیختگان و عالمان بزرگی بوده و هست که یادی از این بزرگان، جزو معروفات محسوب می شود.یکی از این فرهیختگان، قاضی مـلا محـمـد کـریـم متخلص به' کـوثـر 'می باشد. وی از اوائل پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار که ناخشنودی مردم از ستم وابستگان حکومت رو به افزایش بود و در زمانی که نوشته های روشنفکرانی مثل زین العابدین مراغه ای، عبدالرحیم طالبوف، فتحعلی آخوندزاده و سید جمال الدین اسدآبادی زمینه های مشروطه خواهی را فراهم آوردند در سقز به دنبال آرمان های مشروطیت بود.بررسی نامه های وی به حکام وقت، آثار و دست نوشته ها، اشعار و نثرهایش که متاسفانه هنوز به زیور طبع آراسته نشده است در پیگیری امورات مردم نشان می دهد که این فقید در گسترش آزادی خواهی و مخالفت با استبداد ...