شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مصوبات سفر های استانی" دارند.

4th اکتبر 2009 80 درصد آن مصوبات مصوبات سفر اول هیات دولت به بهربرداری رسیده است ۰
خبرگزاری ایرنا: فرماندار سقز گفت:231 ميليارد ريال از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به کردستان براي اجراي 53 طرح عمراني در اين شهرستان مرزي اختصاص يافته است. کريم افشاريان روز شنبه در جلسه کار گروه توسعه و برنامه ر يزي استان کردستان که با حضور استاندار در شهر سقز برگزار شد ، گفت:در سال جاري همچنين بالغ بر 150 ميليارد ريال از اعتبارات استاني براي عمران اين شهرستان اختصاص يافته است. وي افزود:صد در صد مصوبات دور اول سفرهاي استاني هيات دولت در شهرستان سقز اجرايي شده و اکنون بيشتر از 80 درصد آن مصوبات به بهره برداري رسيده است . وي افزود:با عنايت خاص دولت براي وانع توسعه در شهرستان سقز، طرح هاي ملي اين شهرستان در قانون بودجه رديف د ار شدند که اين مسئله موجب سرعت بخشي به بهره برداري از اين طرح ها از جمله فرودگاه سقز، کنار گذر ...