شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۸/۰۵/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "معتادان" دارند.

30th ژوئن 2015 مراکز ارائه خدمات به معتادان در سقز کدام اند؟ ۰
سازمان بهزیستی از جمله متولیان رسیدگی به معضل اعتیاد و خدمات رسانی در این باره است که در سقز با همکاری نهاد های مردمی و خیرین اقدام به تشکیل انجمن ها و مراکزی نموده است که هر کدام به سهم خود سعی در سالم سازی جامعه از این معضل خانه مان برانداز دارند. از وظایف سازمان بهزیستی در حوزه اعتیاد، پیشگیری، آگاه سازی،آموزش و درمان معتادان به مواد مخدر است . به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر سری به سازمان بهزیستی زدیم و در گفتگویی کوتاه با "فرجی حصار" مسئول واحد پیشگیری این سازمان ؛ برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با این حوزه در زمینه اعتیاد به مواد مخدر را جویا شدیم . وی در ابتدای گفتگو استان کردستان را یکی از استانهای پاک در زمینه مصرف مواد مخدر دانست که بنا بر آمارهای موجود ؛ این استان جزو استانهای ...