شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "معلول" دارند.

4th دسامبر 2014 قانون مصوب حمایت از معلولین، مغفول مانده است ۰
رئیس ادارۀ بهزیستی شهرستان سقز با اشاره به روز 12 آذر که روز جهانی معلولین است به شارنیوز گفت: در شهرستان سقز 3786 نفر معلول وجود دارد که 2400 نفر از این افراد در روستاها هستند که بسته به نوع و شدت معلولیت، حمایت از آنان متفاوت است. رحمان حکیمی با اشاره به اینکه فعالیت بهزیستی در سه حوزه است افزود: حوزۀ پیشگیری شامل غربالگری بینایی، کاهش آسیب های اجتماعی همانند اعتیاد، حوزۀ توانبخشی شامل بینایی و شنوایی سنجی، گفتار درمانی و خدمات مشاوره ای است و نهایتاً حوزۀ امور اجتماعی که در این حوزه نیز فعالیت بهزیستی حمایت از زنان و کودکانی را که در معرض آسیب هستند تحت پوشش قرار می دهد که بهزیستی توانسته در زمینه کاهش 20 درصدی پرونده های طلاق و تعیین تکلیف برای 13 کودک در معرض آسیب موفقیت کسب کند....