شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "منازعات قومی" دارند.

13th جولای 2014 کتاب “منازعات قومی” ترجمه دکترعبدالله رمضان زاده به چاپ رسید ۴
کتاب "منازعات قومی" ترجمه ی دکتر عبدالله رمضان زاده استاندار پیشین کردستان و سخنگوی دولت خاتمی منتشر شد. دکتر رمضان زاده این کتاب را در حین گذراندن دوران محکومیتش در زندان ترجمه کرده است.به گزارش شارنیوز ترجمه ی کتابی با موضوع "منازعات قومی" به نوعی بازگشت به سوژه ی مورد علاقه ی دکتر رمضان زاده است که موضوع رساله ی دکترای علوم سیاسی وی در بلژیک نیز بود. موضوعی که براساس آنچه که در مقدمه کتاب هم به آن اشاره شده،  فهم آن به اندازه ی تعاریفی که از این مسئله موجود است، دشوار و پیچیده می نماید. طرح سوالات مهمی چون: "چرا منازعات قومی معمولا به خشونت گسترده علیه شهروندان بی گناه منجر می شود؟ چه انگیزه ای موجب می شود عده ای به چنین خشونتی متوسل شوند و یا از کسانی که متوسل ...