شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۳/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "مناظره دانشگاه آزاد" دارند.

۱۰ام خرداد ۱۳۸۸ احمدی نژادی ها حاضر به مناظره نشدند ۴