شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مناظره" دارند.

1st ژوئن 2009 ستاد احمدی نژاد در سقز غایب مناظره دانشگاه آزاد بود ۱۳
برای اولین بار در سقز قرار بود جلسه مناظره ای با حضور نمایندگان ستاد های احمدی نژاد و موسوی در سقز در سوله ورزشی دانشگاه آزاد برگزار شود که این امر صورت گرفت اما نه مطابق با برنامه ریزی دانشجویان برگزار کننده این مناظره! ظهر روز یک شنبه فرمانداری سقز بدون هیچ توضیحی دستور لغو جلسه را صادر کرد تا تعداد جلسات لغو شده از سوی فرمانداری در دو روز به دو مورد برسد اما اصرار مسئولان دانشگاه و تاکید براین نکته که جلسات مشابه در سایر نقاط ایران بدون هیچ مشکلی برگزار می شود، فرماندار اصولگرای سقز را راضی کردند که با برگزاری این جلسه موافقت کند. از سوی دیگر ستاد احمدی نژاد به هیچ روی حاضر به شرکت در مناظره نمی شدند با این توجیه که برگزار کنندگان می خواهد جلسه را تبدیل به محاکمه احمدی ...