شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۶/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "منطقه زیبای سرشیو مجموعه" دارند.

16th آوریل 2009 منطقه زیبای سرشیو مجموعه 2 ۶
مناظر زیبای اطراف سقز در این بهار پر برکت و بارانی بیشتر جلوه میکند.شارنیوز سعی دارد به صورت منظم گوشه هایی از این مناظر زیبا را ثبت و منتشر نماید.