شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۹/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "منظره" دارند.

۲۲ام اردیبهشت ۱۳۸۸ عکس های بهاری از طبیعت زیبای کردستان ۲۹
سفر رهبری به کردستان توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است. عکاس خبرگزاری فارس مجموعه ای از عکسهای بهاری از سقز را تهیه کرده که دیدن آنها خالی از لطف نیست

۷ام اردیبهشت ۱۳۸۸ چشم انداز بهاری پل قه وخ ۴

۳ام اردیبهشت ۱۳۸۸ مجموعه عکس هایی از شهر صاحب و مناظر اطراف آن ۵
شهر صاحب

۲۳ام فروردین ۱۳۸۸ بهار 88 ۰