شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۰/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "مهاجرت" دارند.

۴ام آبان ۱۳۹۴ موج مهاجرت سقزی ها را هم با خود می برد ۲
این روزها همه از مهاجرت صحبت می کنند. صفحه اصلی تمام رسانه های مهم دنیا نشانی از این حجم عظیم مهاجرت به اروپا دارد و سران کشورها چند روز یک بار دور هم جمع می شوند تا فکری به حال این مردم کوچ کرده از شهر و دیارشان بکنند. هر از چند گاهی اتفاقی تاثر برانگیز نیز می افتد تا ابعاد مسئله رنگ و بوی دیگری یابد. این موج مهاجرت بر سقزی ها هم بی تاثیر نبوده و مهاجرت ده ها جوان سقزی و پیوستن به مهاجران دیگری که از خاورمیانه عزم اروپا کرده اند، صحبت این روزهای محافل این شهر است.با پرس و جویی ساده می توان دریافت که تعداد جوانانی که طی چند ماه گذشته به قصد پناهنده شدن از سقز خارج شده اند قابل توجه است.  تحقیقات شارنیوز نشان می دهد که در مقطع زمانی کنونی که ...

۲۶ام آبان ۱۳۸۸ حال و هوای این روزها ۰