شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مهدی رضایی" دارند.

9th سپتامبر 2015 بازخوانی کمپین کمک رسانی به شنگال ۵
یک سال از فاجعۀ نسل کشی کوردهای یزیدی در شهر شنگال میگذرد یا بهتر است بگوییم یک سال از تکرار یک فاجعۀ دردناک دیگر بر کوردها سپری شده است. به میمنت وجود گستردۀ رسانه ها نحوۀ بازنمایی و انعکاس آن در رسانه های جهانی شکلی متمایز با فجایع قبلی پیش آمده داشت و به همین دلیل نوع واکنش به این موضوع، خصوصاً از سوی کوردها، شاید متفاوتتر از فجایع انسانی گذشته بود. به همین لحاظ بازخوانی آن رویداد تلخ و واکنشهای برانگیخته امری قابل توجه و ضروری است. از جمله واکنشهای مثبت در این عرصه، تشکیل کمپین کمک رسانی به آورگان شنگال در اغلب شهرهای کوردستان و از جمله سقز بود که به لحاظ گستردگی، قوّت و عمق، رویدادی بی نظیر و به یادماندی است. رویدادی که از عناصر مادی و غیرمادی آن  باید به عنوان یک سرمایه یاد کرد. اینکه ...

31st جولای 2015 نقدی بر بینش نمایندگان ما ۰
به بهانۀ سفر ریاست جمهوری به استان کوردستان، توفیقی حاصل شد تا بیشتر از سطح بینش و نگرش نمایندگان کنونی و گذشتۀ خود در مجلس شورای اسلامی اطلاع بیابیم. در طی روزهای قبل و بعد از ورود رئیس جمهور به کوردستان، جناب آقای فخرالدین حیدری نمایندۀ محترم سابق شهرستان سقز و بانه و جناب آقای محسن بیگلری نمایندۀ محترم کنونی این حوزه، در نوشته و سخنانی انتظارات و خواسته های حوزۀ انتخابی خود را از رئیس جمهوری در رسانه ها منتشر نمودند. در این میان نمایندۀ محترم کنونی به همراه فرماندار محترم و امام جمعه محترم سقز فهرستی از نیازمندیهای شهرستان سقز را به حضور ایشان ارائه داده‏ بودند. این اقدامات در جای خود شایستۀ تشکر و قدردانی دارد چرا که نشانۀ حس مسئولیت و نوع دغدغه های آن بزرگواران است. همۀ اینها فرصتی فراهم آورد تا به شکلی بسیار ...

23rd دسامبر 2014 سقز و سمینارهای علمی ۱
آنچه مرا به نوشتن این یادداشت وادار نمود سمینارهایی بود که اخیراً از سوی نهادهای مختلف از جمله دانشگاه پیام نور سقز تحت عناوین «اعتیادهای نوظهور» و «شاره‏که‏م سه‏قز» برگزار شدند. شرایط حاکم بر این دو سمینار و سمینارهای مشابه، مرا واداشت تا این سکوت را شکسته و نکاتی را یادآور شوم چرا که بیش از این سکوت کردن غیر از همصدایی با آن جریان چیز دیگری نیست. در سمینار اعتیادهای نوظهور، که خودم هم در آن به عنوان عضو پانل علمی حضور داشتم و این حضور صرفاً به حرمت درخواست دوست محترمی از دست‏‏اندرکاران علمی بود، عملاً از حضور در آن جلسه احساس حقارت می‏کردم و توهین به شعور این مردم را لمس می‏کردم. از بسیاری از مقالاتی که ارائه می‏شد و از سخنرانیهایی که رانده می‏شد حال آدمی به هم می‏خورد از این همه ابتذال، ...