شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "موسسه خیریه کوثر" دارند.

9th ژوئن 2015 موسسه خیریه کوثر گزارش عملکرد خود را منتشر کرد ۰
موسسه خیریه کوثر گزارش عملکرد خود را در سال 1393 منتشر کرده است تا کسانی که به اشکال مختلف با این موسسه همکاری کرده اند در جریان نحوه صرف کمک های نقدی یا خدماتشان باشند. جزئیات این گزارش به طور کامل در ادامه آمده است: خدا تنها روزنه اميدي است كه هيچگاه بسته نمي شود.تنها كسي است كه با دهان بسته هم ميتوان صدايش كرد . با پاي شكسته هم ميتوان سراغش رفت . تنها خريداريست كه اجناس شكسته را بهتر برميدارد. تنها كسي است كه وقتي همه رفتند مي ماند. وقتي همه پشت كردندآغوش مي گشايد. وقتي همه تنهايت گذاشتند محرمت ميشود و تنها سلطاني است كه دلش با بخشيدن آرام مي گيرد نه با تنبيهه كردن .خلاصه ای از عملکرد موسسه خیریه کوثر سقز در سال 13931) در اختیار نهادن وسایل توانبخشی اعم از تخت بیمارستانی  ،ویلچر،واکر، ...