شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "موسیقی زیرزمینی" دارند.

5th اکتبر 2015 “خشونت” در زیرزمین سقز ۱
بیش از یک سال از گفتگوی شارنیوز با بابک می گذرد و طی این مدت او با انگیزه مضاعف کار خود را در زیرزمین موسیقی سقز ادامه داده و بر پیچیده گی های کارش افزوده است. او تجربه کافی در کارش اندوخته و الان این موقعیت را پیدا کرده است که با استفاده از بیت های(bits) اختصاصی خود و همکاری با آهنگسازان و بیت سازان کار بلد، آثاری با استاندارد بالاتر تولید کند. هرازگاهی می توان صدا و آهنگ های او را از سیستم های صوتی خودرو ها شنید بدون آنکه شنوندگان حتی نام او را بلد باشند.