شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مولوی کرد" دارند.

12th دسامبر 2009 شب شعر شاعران جوان انجمن مولوی کرد؛ دوشنبه ساعت 4 ۲
عصر روز دوشنبه شاعران عمدتا جوان عضو انجمن ادبی مولوی کرد سقز، گردهم ایی ادبی برگزار می کنند. به گزارش شارنیوز در این برنامه 13 نفر از شاعران عضو این انجمن آخرین سروده های خود را در معرض داوری ادبیان و علاقندان به ادبیات کردی خواهند گذاشت. در میان اسامی شاعران حاضر در این محفل ادبی نام چند شاعر باسابقه نیز به چشم می خورد. این شب شعر ساعت 4 بعد از ظهر فردا برگزار خواهد شد.